Redakcja
i korekta tekstów

Bo pióro jest silniejsze od miecza…

W ofercie mamy usługę redakcji oraz korekty tekstów. Przygotujemy tekst do druku spełniający wszelkie wymogi poprawności językowej. Usługa wykonywana jest przez osobę z wieloletnim doświadczeniem w pracy redakcyjno-wydawniczej, autora esejów krytyczno-filozoficznych oraz redaktora licznych publikacji z dziedziny sztuki oraz prac naukowych.

Redakcja tekstu – merytoryczne i stylistyczne opracowanie tekstu. Przygotowanie materiału do publikacji pod względem językowym. Korekta struktury tekstu: nanoszenie poprawek gramatycznych, leksykalnych, stylistycznych, składniowych, logicznych czy też merytorycznych.

Korekta tekstu – praca nad tekstem zredagowanym. Sprawdzanie tekstu pod względem poprawności językowej (ortograficznej i interpunkcyjnej). Korekta jest ostatnim etapem pracy.

Cennik*:

Redakcja tekstu

10 zł
netto
  • pierwsze czytanie

Redakcja tekstu

8 zł
netto
  • drugie czytanie

Korekta tekstu

8 zł
netto
  • ostatnie czytanie

Usługa łączna

20 zł
netto
  • redakcja tekstu (pierwsze i drugie czytanie)
  • korekta tekstu

* cena dotyczy jednej strony znormalizowanej, tj. 1800 znaków ze spacjami