Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SQUAMATA prowadzonego przez QDARC Rafał Furman

Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania sklepu internetowego  QDARC Rafał Furman oraz korzystania z portalu internetowego sklepu https://squamata.com.pl/. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o QDARC Rafał Furman, należy przez to rozumieć sklep internetowy prowadzony na portalu internetowym pod adresem https://squamata.com.pl/.

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu oraz uruchomienia nowej wersji usług portalu internetowego sklepu QDARC Rafał Furman bez konieczności uzasadniania przyczyny i wcześniejszego powiadomienia.

Regulamin sklepu internetowego QDARC Rafał Furman wchodzi w życie z dniem ogłoszenia
na stronie internetowej sklepu QDARC Rafał Furman.

I. DEFINICJE

SKLEP –
sklep internetowy QDARC Rafał Furman prowadzony na portalu internetowym pod adresem https://squamata.com.pl/.

PORTAL INTERNETOWY SKLEPU –
portal internetowy sklepu zajmujący się sprzedażą Towarów, działający pod adresem internetowym https://squamata.com.pl/. i zarządzany przez Administratora.

ADMINISTRATOR –
sklep internetowy działający pod adresem https://squamata.com.pl/. prowadzony przez QDARC Rafał Furman, NIP: 6452362029, REGON: 243181170, Forma prawna: CEIDG – Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Adres: woj. ŚLĄSKIE, pow. tarnogórski, gm. Tarnowskie Góry, miejsc. Tarnowskie Góry, ul. Zaciszna, nr 6, kod pocztowy 42-606, poczta Tarnowskie Góry.

TOWAR –
rzecz będąca przedmiotem sprzedaży na portalu internetowym sklepu QDARC Rafał Furman. Przedmiotem sprzedaży sklepu QDARC Rafał Furman są autorsko zaprojektowane gry planszowe, odzież oraz neony artystyczne.

KLIENT –
użytkownik kupujący Towar za pośrednictwem sklepu internetowego QDARC Rafał Furman prowadzonego na portalu internetowym pod adresem https://squamata.com.pl/.

ZAMÓWIENIE –
złożone przez Klienta oświadczenie woli zawarcia transakcji kupna.

SPRZEDAŻ –
procedura prowadząca do zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem sieci internetowej i przyjmuje formę umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie (Klientem) a sklepem QDARC Rafał Furman (sprzedającym).

BAZA DANYCH SKLEPU –
zbiorów danych związanych z funkcjonowaniem sklepu internetowego QDARC Rafał Furman takich jak: dane osobowe, kontaktowe, adresowe pracowników sklepu oraz jego Klientów; dane dotyczące sprzedaży Towarów; dane dotyczące zamówień składanych przez Klientów. Dodatkowa baza danych sklepu internetowego QDARC Rafał Furman umożliwia prowadzenie ewidencji sprzedaży oraz dostępności oferowanych do sprzedaży produktów.

II. WARUNKI KORZYSTANIA Z PORTALU INTERNETOWEGO QDARC Rafał Furman

Portal internetowy sklepu QDARC Rafał Furman wykorzystuje pliki typu Cookies (tzw.”ciasteczka”). W celu prawidłowego działania portalu internetowego sklepu QDARC Rafał Furman, przeglądarka internetowa powinna mieć włączoną obsługę 'Cookie’ (ustawienie domyślne), obsługiwać JavaScript oraz DHTML i prawidłowo interpretować style dokumentu (CSS).

Pliki Cookies używane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu obsługi Klientów. Klient może w każdej chwili samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies: określić warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do swojego urządzenia za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi.

Sklep internetowy QDARC Rafał Furman prowadzi sprzedaż Towarów wyłącznie przez Internet. Dlatego też do dokonywania zakupów w sklepie internetowym niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

III. REJESTRACJA I LOGOWANIE

Aby założyć konto na portalu internetowym sklepu QDARC Rafał Furman Klient musi mieć ukończone 15 lat lub posiadać zgodę rodziców (prawnych opiekunów).

Rejestracja Klienta umożliwia zapamiętanie w bazie danych sklepu internetowego QDARC Rafał Furman danych osobowych Klienta oraz historię jego zamówień. Podczas rejestracji Klient zobowiązany jest podać unikalne i znane tylko sobie hasło. Proces rejestracji jest bezpieczny i szyfrowany protokołem https. Klient jest odpowiedzialny za nieudostępnianie swojego hasła osobom trzecim oraz ponosi wszelkie ewentualne konsekwencje finansowe i prawne takiego udostępnienia.

Proces logowania Klienta to proces, w którym zarejestrowany Klient wprowadza swój adres mailowy oraz hasło, które ustalił w procesie rejestracji. Proces logowania jest bezpieczny i szyfrowany protokołem https. Zalogowany Klient ma wgląd w status oraz historię swoich zamówień.

IV. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY

Klient składa zamówienie na dany Towar na stronie portalu internetowym sklepu QDARC Rafał Furman.

Aby sfinalizować zakup Towaru Klient umieszcza Towar w tzw. Koszyku. Koszyk to element sklepu internetowego QDARC Rafał Furman, do którego Klient wkłada Towar, który postanowił zakupić. Klient w każdej chwili może obejrzeć zawartość Koszyka, dodać, bądź usunąć Towar.

Gdy Klient skompletuje w Koszyku swoje Towary, może przejść do Procesu zakupu, podczas którego precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: adres dostawy, dane do faktury, określa sposób dostawy oraz płatności, itp.

Umowa kupna-sprzedaży zostaje zawarta w momencie powiadomienia Klienta za pośrednictwem automatycznej wiadomości e-mail o sposobie jej finalizacji. Informacje o sposobie finalizacji umowy Klient może uzyskać także po zalogowaniu na swoje Konto założone na portalu internetowym sklepu QDARC Rafał Furman używając adresu mailowego oraz hasła, które ustalił w procesie zakładania swojego konta.

W celu sfinalizowania Umowy kupna-sprzedaży Klient wyraża zgodę na przekazanie Sprzedającemu danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres dostawy Towaru oraz numer telefonu i email.

W przypadku podania przez Klienta nieprawidłowych danych (nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych), Sprzedający może odstąpić od umowy sprzedaży.

Realizacja zamówienia rozpocznie się w chwili zaksięgowania przelewu na rachunku bankowym sklepu internetowego QDARC Rafał Furman.

Klient jest zobowiązany uregulować należność za zakupiony Towar z własnego konta bankowego tak aby dane płatności wpisane w formularzu zamówienia oraz dane konta wykorzystanego do płatności były spójne.

Klient jest zobowiązany uregulować należność za zakupiony Towar nie później niż w terminie pięciu dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Wpłata za zakupiony Towar dokonywana jest na konto bankowe Administratora. W uzasadnionych przypadkach Klient powinien skontaktować się z Administratorem sklepu internetowego QDARC Rafał Furman.

Złożenie zamówienia przez Kupującego jest prawnie wiążące i nie podlega wycofaniu. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy część Towarów objętych zamówieniem Kupującego jest niedostępna (z powodu wyczerpania stanu magazynowego, równoczesnego zakupu tego samego Towaru przez kilku Klientów). Wówczas Klient niezwłocznie zostanie poinformowany o stanie zamówienia
i podejmie decyzję co do sposobu jego realizacji: realizacji częściowej lub wycofaniu złożonego zamówienia.

Zamówienia na Towary oferowane przez sklep internetowy QDARC Rafał Furman realizowane są wyłącznie w dni powszednie tj. od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni świątecznych), w godzinach od 9:00 do 17:00.

Realizacja zamówień następuje według kolejności napływu potwierdzonych zamówień na Towary, aż do wyczerpania ich zapasów.

V. WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY ORAZ WYMIANY ZAKUPONEGO TOWARU

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r.2014r. o prawach konsumenta, konsument może zrezygnować
(w drodze odstąpienia) z Towaru kupionego w sklepie internetowym QDARC Rafał Furman bez podania przyczyny w ciągu 14 dni roboczych od odebrania przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres siedziby QDARC Rafał Furman. QDARC Rafał Furman nie zapewnia możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną.

W przypadku odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.

W razie odstąpienia od zawartej umowy kupna-sprzedaży Klient zobowiązany jest zwrócić produkt najpóźniej w terminie 14 dni roboczych licząc od dnia, w którym od umowy odstąpił.

Sklep internetowy QDARC Rafał Furman gwarantuje zwrot ceny zakupionego Towaru.

Sklep internetowy QDARC Rafał Furman nie refunduje, ani nie ponosi kosztów zwrotu Towaru.

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania. Tak więc Towar nie może być pozbawiony metek i zawieszek, a w przypadku ubrań, nie mogą one nosić jakichkolwiek znamion użytkowania.
Wszelkie zwroty należności będą regulowane przez sklep internetowy QDARC Rafał Furman w terminie nie przekraczającym 14 dni roboczych od otrzymania oświadczenia o decyzji odstąpieniu od umowy.

Sklep internetowy QDARC Rafał Furman może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych przez Klienta należności za zakup Towaru, do chwili otrzymania zakupionego przez Klienta Towaru lub do czasu dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania.

Wszystkie dołączone do zakupionego przez Klienta Towaru gratisy oraz inne Towary otrzymane po obniżonej cenie, jak i w ramach specjalnych promocji Klient jest zobowiązany odesłać wraz z zakupionym Towarem.

W przypadku decyzji Klienta o wymianie zakupionego Towaru na inny, koszty związane z wymianą Towaru w obie strony ponosi Klient.

Wymiana zakupionego Towaru na inny zostanie wykonana w terminie nie przekraczającym 14 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki zwrotnej na adres  QDARC Rafał Furman Gliwicka 179D/11 40-859 Katowice.

Sklep internetowy QDARC Rafał Furman nie przyjmuje paczek wymiany/zwrotu wysłanych na jego koszt, ani za pobraniem.

W przypadku Klientów nie posiadających statusu konsumenta, zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

VI. WYSOKOŚĆ PODATKÓW, CENY ORAZ FORMA OPŁATY I WYSYŁKI

Wszystkie ceny Towarów sprzedawanych w sklepie internetowym QDARC Rafał Furman podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.

Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

Zapłata za Towar realizowana jest poprzez przelew bankowy na konto sklepu.

Sklep internetowy QDARC Rafał Furman zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu. Jednakże wprowadzane zmiany nie mają wpływu na ceny Towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub akcji promocyjnych.

Do każdego zakupu dokonanego przez Klienta po realizacji zamówienia dołączany jest dowód zakupu: faktura VAT w postaci elektronicznej dostępna do pobrania w szczegółach zamówienia (w przypadku posiadania konta przez klienta) lub dostarczana za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

Wysyłki na terenie Polski realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej lub paczkomatów InPost. Koszt dostarczenia przesyłki na terenie Polski wynosi 12 złotych brutto dla wysyłki paczkomatem lub 17 złotych brutto dla wysyłki firmą kurierską i jest opłacany z góry.

Możliwa jest realizacja wysyłki zakupionego Towaru za granicę Polski, jednak jej zasady (w tym koszty) będą ustalane indywidualnie z Klientem przed przyjęciem zamówienia do realizacji.

Jeżeli przy odbiorze przesyłki Klient zauważy jakiekolwiek uszkodzenie paczki powinien w obecności kuriera sprawdzić zawartość przesyłki. W razie konieczności (jeśli Towar został uszkodzony) Klient powinien spisać protokół szkody, który będzie pomocny w procesie reklamacji.

VII. OPIS TOWARU

Towary oferowane do sprzedaży na stronie sklepu internetowego QDARC Rafał Furman są dokładnie opisane.

Każdy oferowany do sprzedaży Towar opatrzony jest co najmniej jednym zdjęciem podglądowym przedstawiającym Towar, jak również opisem oddającym cechy Towaru.

Sklep internetowy QDARC Rafał Furman jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu Towaru (w tym błędne oznaczenia rozmiaru).

Rozmiary oferowanych Towarów są umieszczone w tabeli rozmiarów na stronie Towarów. Wszystkie umieszczone w tabeli rozmiary są dostępne.

Sklep internetowy QDARC Rafał Furman zastrzega, że w przypadku oferowania Towarów
o charakterze unikatowym (pojedyncze sztuki) lub w przypadku Towarów o uniwersalnych rozmiarach w opisie Towaru nie zamieszcza się informacji na temat rozmiaru Towaru. Taki Towar zostanie oznaczony jako uniwersalny.

VIII. POLITYKA PRYWATNOŚCI I POUFNOŚCI

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1, w skrócie: RODO informujemy, że Administratorem danych osobowych naszych Klientów jest firma QDARC Rafał Furman.

Dane osobowe są zbierane i przetwarzane wyłącznie w celu zawarcia i realizacji Umowy przez QDARC Rafał Furman oraz wykonania ciążących na Administratorze danych obowiązków prawnych
(np. przechowywania dokumentów księgowych, a także w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń). Dane osobowe Klienta mogą być także przetwarzane w celu realizacji usług posprzedażowych,
tj. w celu realizacji procesu reklamacyjnego Towaru zakupionego w sklepie internetowym QDARC Rafał Furman.

Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi zrealizowania zamówienia. Dane osobowe są chronione i przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Dostęp do danych będą miały osoby pracujące
i współpracujące z Administratorem danych w zakresie wykonania umowy, w tym podmioty realizujące usługi prawno-finansowe na rzecz Administratora danych.

Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz ma prawo sprzeciwu, który należy zgłosić do siedziby firmy QDARC Rafał Furman.

Każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania na stronie https://squamata.com.pl/ (Konto Klienta).

Dane osobowe Klienta będą przechowywane: do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń
z zawartej umowy (2 lata), a w zakresie rozliczeń z urzędem skarbowym przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych, tj. 5 lat od końca roku podatkowego, w którym pojawiła się konieczność zapłaty podatku z tytułu wykonanej na rzecz Klienta umowy; do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą, jeśli dane są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę.

Każdy Klient dla własnego bezpieczeństwa po zakończonej sesji powinien wylogować się ze strony https://squamata.com.pl/. W tym celu należy kliknąć widoczny w prawym górnym rogu strony link 'Wyloguj’.

IX. GWARANCJE, SPORY ORAZ POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Każdy Towar dostępny w sklepie internetowym QDARC Rafał Furman objęty jest gwarancją producenta.

Sklep internetowy QDARC Rafał Furman ma obowiązek dostarczenia Towaru bez wad.

Klient ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej funkcjonowania sklepu internetowego QDARC Rafał Furman. W tym celu powinien skontaktować się pisząc e-mail na adres: hello@squamata.com.pl lub listownie na adres QDARC Rafał Furman.

W przypadku ujawnienia się wady Towaru, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji
w sklepie internetowym QDARC Rafał Furman. Uprawnienie to przysługuje w ciągu dwóch lat
od daty doręczenia Towaru. Reklamowany Towar, w miarę możliwości, powinien być czysty.

Wraz z reklamowanym Towarem Klient składa reklamację, w której określa charakter wady oraz zawiera żądanie usunięcia wady. Czyni to za pomocą formularza reklamacyjnego (wzór zostanie dostarczony wraz z rachunkiem/fakturą).

Sklep internetowy QDARC Rafał Furman ustosunkuje się do żądania Klienta nie później niż
w terminie 14 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania od Klienta reklamowanego produktu wraz
z pismem reklamacyjnym.

O wyniku reklamacji Klient zostanie poinformowany za pomocą poczty elektronicznej, na podany
w zamówieniu adres e-mail lub pisemnie.

Jeżeli żądanie Klienta zostanie uznane za zasadne, sklep internetowy QDARC Rafał Furman poniesie wszelkie koszty związane z dostawą naprawionego, wymienionego lub nowego, pozbawionego wad Towaru do Klienta. Jeżeli jednak nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów Towaru) sklep internetowy QDARC Rafał Furman zwróci równowartość ceny Towaru lub obniży cenę.

W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia Towaru z winy Klienta, Klient
zostanie obciążony wszystkimi kosztami przesyłek.

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z 21 maja 2013 r.2013r. sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia WE nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) Konsumentowi przysługuje prawo do skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma ODR). Platforma, na której może być rozstrzygnięty spór: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.

W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego regulaminu
nie ogranicza uprawnień Klienta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia
30 maja 2014 r.2014r. o prawach konsumenta.

Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych między sklepem internetowym QDARC Rafał Furman a Klientem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

X. KONTAKT

Jeśli jednak chcesz się skontaktować z nami, napisz na adres poczty elektronicznej: hello@squamata.com.pl.